Мета тагове в модерното SEO

В последно време, можете да прочетете и чуете компетентно мнение, защото за алгоритмите на търсачката за оптимизиране на мета тагове и това, че вече не се отразяват на популяризирането на сайтове. Това може да ви накара да спрете да мислите за заглавие, описание, ключови думи, Н1- H6 заглавия.

Така ли е и как стоят нещата в реалната практика може да разберете от професионален екип по SEO.

В действителност, в началния етап на възникване на търсачките (в съвременния смисъл на думата), метатагове са жизнено-важни – без пълното и правилното попълване на мета търсачките просто не може да разбере какво е съдържанието, а това оказва негативно влияние над интернет промоцията.

Днес алгоритмите за търсачки се гордеят с изкуствения интелект и машината за самообучение, но мета таговете продължават да играят важна роля в много случаи.

Защо е важно мета описанието

Сайтът предвижда процес на многозадачност, затова разработчиците често в рутината и задръстванията забравят за такива неща като попълване на мета тагове.

Заглавието все още служи като най-важният параметър при определяне на приложимостта в процеса на търсене по желание на потребителя.

Заглавието се показва във фрагмента на страницата с резултати от търсенето и това е заглавието, което първо привлича вниманието на потребителя.

Оказва се, че заглавието е основният фактор за кликванията върху фрагмента.

Роля на описанието в модерното SEO

Преди няколко години се смяташе, че попълването на полето „Ключови думи“ не е необходимо, тъй като не засяга нищо. Днес популярно мнение е, че полето за описване на уеб страница също не може да бъде попълнено, защото „индексиращите търсачките са прекалено умни“.

Един от ресурсите за SEO, според който уникалност на заглавията и описателните тагове може да покачи трафика с почти 17%.

Уникалността на мета маркерите кара търсачките да мислят, че има дубликати на сайта.

Как да се справите с роботите?

Оказва се, че пренебрегването и оптимизирането на мета маркерите може да доведе до много неприятен резултат – отпадането на страниците на сайта от индекса на търсачката.

Това означава, че част от популяризираните заявки няма да участват в търсенето.

Непрекъснатостта на задачите на маркетинга на съдържанието е нарушена.

Във „фунията за продажба“ се появяват дупки, при които потенциалните клиенти отпадат.

Задълбочеността в попълването и оптимизирането на мета маркерите, пряко засяга съдържанието в интернет проекта.

Метатаговете в ерата на семантичното търсене

Програмирането е математика, а математиката е логика. Логиката на семантичното търсене се развива от прости и очевидни до сложни и по-малко очевидни подходи.

В процеса по определяне смисъла на програма за търсене, всяка уеб страница се разглежда първо като титла, след това като описание, ключови думи, заглавия и подзаглавия, статия и в крайна сметка всичко се свежда до самия текст. Ако ключовата фраза не е намерен в горните нива на семантична йерархия всичко е загубена кауза.

Заключение: Правилният дизайн и оптимизирането SEO на мета таговете все още оказва влияние върху популяризирането на сайтовете.